Polityka prywatności RODO

Daj się zabrać w krótką podróż informacyjną o tym, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.

1. Kim jesteśmy i po co nam Twoje dane?

Damian Dziuba, prowadzi działalność gospodarczą: Damian Dziuba Consulting z siedzibą w (62-002) Złotnikach przy ulicy Pawłowickiej 2/14 ; NIP: 894 282 08 36 będzie, tzw. administratorem danych osobowych. Co to oznacza? Oznacza tyle, że decydować będzie o celach i sposobach przetwarzania twoich danych.
Polityka prywatności może się zmieniać, przyczyną zmian może być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie, czy też rozwój strony. Na dole strony znajduje się data publikacji aktualnej polityki prywatności.

Dlaczego zbieramy Twoje dane?

Chcąc zarezerwować wycieczkę, kupić bilet lotniczy, polisę ubezpieczeniową, czy zabukować hotel potrzebujemy Twoich danych, by zawrzeć je w umowie pomiędzy organizatorem turystyki (za naszym pośrednictwem – jesteśmy tzw. Agentem), a Tobą, odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia ochrony danych osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku; ten akt prawny nazywać będziemy dalej RODO. Na podobnej zasadzie prowadzimy z Tobą korespondencję e-mail, rozmowy telefoniczne, czy odpowiadamy na pytania przez aplikację Messenger na Facebooku (jako administrator fanpage – „Urlop z Niemiec” i grupy: „Żar tropików od 500 euro z Niemiec”). Te wszystkie czynności związane są z zawarciem i realizacją umowy.

Gdy wyjedziesz na swój upragniony urlop my w dalszym ciągu będziemy posiadać Twoje dane. Dlaczego? Ponieważ wystawiliśmy Tobie fakturę VAT marża i zgodnie z przepisami skarbowymi, np. o podatku dochodowym, prowadzeniu ksiąg rachunkowych musimy je przechowywać (czyli przetwarzać) przez 5 lat, co jest związane z art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Czasami przetwarzać będziemy Twoje dane w oparciu o tzw. prawnie uzasadniony interes o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, w tym przypadku naszym uzasadnionym interesem będzie obrona naszych roszczeń z tytułu prowadzenia działalności, czy administrowanie fanpage: „Urlop z Niemiec” oraz grupą „Żar tropików od 500 euro z Niemiec”

Mając na uwadze Twoje dobro i komfort podróży, by zapewnić Tobie pełne bezpieczeństwo, czyli ochronę Twoich żywotnych interesów (art. 9 ust. 2 lit. c RODO) zapytamy Cię, czy nie chorujesz przewlekle. Dlaczego to zrobimy? Ponieważ wykupując polisę ubezpieczeniową musimy podać taką informację, gdy tego nie zrobimy, zaś w czasie Twoich wakacji gorzej się poczujesz lub ulegniesz wypadkowi, firma ubezpieczeniowa może nie wypłacić Ci odszkodowania lub zakwestionuje zwrot poniesionych kosztów leczenia, gdy nie miałeś rozszerzenia w polisie o choroby przewlekłe. Nie będziemy Cię pytać, na co chorujesz. dbając o Twój żywotny (zdrowotny) interes informacja ta będzie wprowadzona do Twojej polisy, byś nie martwił się o zwrot ewentualnych roszczeń z firmy ubezpieczeniowej. Czasami też na tej podstawie prawnej przetwarzać będziemy inne dane osobowe, np. dotyczące twoich problemów ruchowych, poruszania się na wózku inwalidzkim, itp. Dlaczego? Ponieważ zadbamy tym samym o Twój komfort w czasie podróży wprowadzając taką informację do linii lotniczej, by ta zapewniła Ci odpowiednie miejsce w samolocie i opiekę na lotnisku.

Twoje dane osobowe będziemy także zbierać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli na podstawie twojej dobrowolnej zgody w celu przesyłania wiadomości newsletter na twoją skrzynkę pocztową e-mail. Poprosimy Cię o wyrażanie zgody również na podstawie art. 172 prawa telekomunikacyjnego na przesyłanie informacji handlowych zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Jeżeli się nie zgodzisz, to nie będziemy mogli wysłać Ci ofert związanych z promocjami wyjazdów turystycznych. Pamiętaj, że zgodę zawsze możesz wycofać! Jak? Wystarczy, że napiszesz do nas na adres e-maila rezerwacje@urlopzniemiec.pl z informacją, w której poprosisz o wycofanie zgody na przesyłanie newslettera. Możesz także samodzielnie wypisać się korzystając z linka zamieszczonego w przesłanej wiadomości. Pamiętaj też, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jak mam to rozumieć? Jeżeli wycofasz zgodę to nie możesz mieć roszczeń związanych z przesyłaniem informacji newsletter przed dniem wycofania zgody. Jeżeli jest to dla Ciebie nadal niejasne, możesz się ze mną skontaktować https://www.urlopzniemiec.pl/kontakt/ Pamiętaj, że twój adres e-mail w przypadku zapisania się na newsletter będziemy przetwarzać (czyli wysłać do Ciebie wiadomości) do czasu wycofania zgody.

2. Co to oznacza, że Damian Dziuba Consulting jest tzw. podmiotem przetwarzającym Twoje dane osobowe, skoro wcześniej napisał, że był administratorem? Komu udostępniamy Twoje dane?

Skoro to czytasz, oznacza to, że chcesz udać się na egzotyczne wakacje i napisałeś już do nas e-maila lub skontaktowałeś się telefonicznie prosząc o ofertę lub już podpisałeś umowę. Te wszystkie czynności i dane, które podałeś (np.: imię, nazwisko, nr i serię paszportu, numer telefonu, adres, adres E-mail, nr rachunku bankowego – z którego dokonałeś wpłaty, datę urodzenia, itp.) czynią z nas administratora – oferującego zakup za naszym pośrednictwem usługi turystycznej. My zaś, np. mając podpisane umowy powierzenia przekazaliśmy Twoje dane touroperatorom, ubezpieczycielom, którzy będą przetwarzać Twoje dane, w tym zakresie będziemy już tzw. podmiotem przetwarzającym, który zebrał Twoje dane, podpisał umowę lub polisę w imieniu i na rzecz właściwego administratora (na podstawie zawartych umów agencyjnych). Rolę podmiotu przetwarzającego pełnimy wobec ubezpieczyciela:  Collonade Insurance S.A. czyli firmy która będzie Ciebie ubezpieczać w czasie wyjazdu. Ubezpieczyciel ten będzie Administratorem Twoich danych, jego politykę prywatności znajdziesz tutaj: https://colonnade.pl/polityka-prywatnosci

Niektórym podmiotom udostępniliśmy Twoje dane, np. liniom lotniczym (ich nazwa jest podana na bilecie lotniczym, który od nas otrzymasz) i te linie stają się administratorem Twoich danych. Jeżeli nie jest to dla Ciebie jasne lub masz jakieś pytania w tym zakresie skontaktuj się z nami wysyłając zapytanie przez formularz na stronie, wpisując w tytule: DANE OSOBOWE RODO – właściciel chętnie odpowie na Twoje pytania lub wątpliwości.

Czyli, kto ma dostęp do Twoich  danych?

a) Nasi upoważnieni pracownicy.
b) Usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Twoich danych osobowych lub zobowiązano do zachowania poufności są to podmioty (oraz ich upoważnieni pracownicy) świadczące usługi księgowe,  IT i techniczne
c) Podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
d) dostawcy usług zaopatrujący nas w rozwiązania techniczne, organizacyjne oraz związane z zarządzeniem naszą firmą (w szczególności firmy kurierskie i pocztowe).
e) dostawcy usług prawnych i doradczych oraz wspierający nas w dochodzeniu należnych roszczeń oraz obrony naszych praw (w szczególności kancelarie prawne, podatkowe, firmy windykacyjne).
f) Organizatorzy turystyki, firmy ubezpieczeniowe oraz instytucje bankowe, z którymi mamy zawarte umowy agencyjne, umowy pośrednictwa w sprzedaży produktów i/lub świadczeniu usług, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania łączących nas umów lub umów zawartych za naszym pośrednictwem.
g) Facebook, gdyż prowadzimy fanpage: „Urlop z Niemiec”  i jesteśmy administratorem grupy: „Żar tropików od 500 euro z Niemiec” – takie udostępnienie powoduje, że Facebook jest administratorem Twoich danych, o ile kontaktujesz się z nami za jego pośrednictwem i co ważne posiadasz konto na tej platformie.

3. Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane i czy ich podanie jest konieczne?

Chcąc zawrzeć za naszym pośrednictwem umowę musisz podać nam swoje dane, bez nich nie jesteśmy w stanie dokonać jakiejkolwiek rezerwacji. Dla celów podatkowych Twoje dane osobowe będą przechowywane przez 5 lat zgodnie z obowiązującymi przepisami. A co z Twoimi danymi (np.: adresem e-mail, i innymi dobrowolnie podanymi danymi – informacji) jeżeli jednak nie zdecydujesz się na wyjazd? Będą one przechowywane przez nas do 3 miesięcy lub krócej, po tym czasie zostaną usunięte. W przypadku udzielenia zgody na przesyłanie newslettera ofert wyjazdów, twój adres e-mail będziemy przetwarzany do chwili odwołania twojej zgody.

4. Czy my Ciebie profilujemy? Czy wysyłamy Twoje dane poza obszar Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej?

Często kierujemy swoje działania marketingowe przez platformę Facebook do osób, które interesują się turystyką. Jak to robimy? Wpisujemy ogólne hasła, tak by treści naszych postów wyświetlały się na Twojej tablicy. Jeżeli nie chcesz ich widzieć wystarczy, że klikniesz w prawym rogu promowanego postu, który Ci się wyświetla i zgłosisz żądanie, by Facebook więcej nie pokazywał Ci tych reklam. Więcej znajdziesz na stronie Facebook – ochrona prywatności (https://www.facebook.com/help/325807937506242/?ref=contextual). Nie jesteśmy w posiadaniu technologii mogących identyfikować Ciebie i wpływać na Twoje prawa i wolności. Twoje dane będą przekazane do touroperatora, z którym zawierasz umowę o usługi turystyczne, za naszym pośrednictwem, jako Agentem. Touroperatorzy Ci mają swoje siedziby w Niemczech, Austrii lub Szwajcarii. Jeżeli wyjeżdżasz na urlop poza Europejską Wspólnotę Gospodarczą Twoje dane będą przekazane do tego kraju, np. do hotelu na Dominikanie. Touroperator (organizator turystyki, z którym zawierasz umowę na swojej stronie posiada zapisy o przekazywaniu takich danych – zapoznaj się z nimi – linki poniżej). Więcej szczegółów dotyczących ochrony danych osobowych u naszych partnerów z którymi zawierasz umowę o usługi turystyczne, za naszym pośrednictwem w ramach umów agencyjnych znajdziesz tutaj:

https://dertour.pl/privacyrodo

https://pl.schmetterling-international.com/ochrona-danych

5. Jakie masz prawa wynikające z RODO?

  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, przy ulicy Stawki 2;
  • przenoszenia danych osobowych, które nam dostarczyłeś i które są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, a przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy, np. do innego administratora;
  • dostępu do danych osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które dane osobowe są przetwarzane);
  • żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania (np. jeśli dane osobowe są nieprawidłowe) lub usunięcia danych osobowych (np. w przypadku, gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych dokonywanego w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub strony trzeciej.
  • Wycofania zgody w każdym momencie, jednakże wycofanie to nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

6. Co jeszcze muszę wiedzieć o moich danych osobowych?

Dokładamy wszelkich starań, by Twoje dane były bezpieczne, systematycznie analizujemy możliwe zagrożenia, które mogłyby wpłynąć na ich bezpieczeństwo, stosując część zabezpieczeń o których mowa w art. 32 RODO. Zawsze prosimy o podanie danych niezbędnych do realizacji usług, nigdy nie zależy nam na posiadaniu szerszych informacji na Twój temat, niż jest to konieczne do zawarcia umowy. Stosujemy zasadę, w myśl której „Chronimy Twoje dane, tak jak chcielibyśmy żebyście Wy chronili nasze”. Dodatkowo informujemy, iż zastrzegamy sobie prawo usuwania komentarzy na platformie Facebook w przypadku, gdy uznamy, iż są one obraźliwe dla osób trzecich, nawołują do nienawiści, zawierają wulgaryzmy lub są niezgodne z oferowanymi przez nas usługami.

7. Pliki cookies

Co to są pliki cookies, czyli ciasteczka

To niewielkie pliki tekstowe (.txt) wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie użytkownika (najczęściej na twardym dysku). Parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Pliki cookies zapewniają przechowywanie informacji lub uzyskanie dostępu do informacji już przechowywanej w urządzeniu końcowym w trakcie lub po Twojej wizycie na stronach internetowych, w tym na stronie www.urlopzniemiec.pl

Pliki cookies używane na stronie: www.urlopzniemiec.pl są wykorzystywane między innymi do zapamiętywania preferencji Użytkowników (przeglądarka internetowa, rodzaj urządzenia, czcionka, kolory), zabezpieczenia stron internetowych czy prowadzenia kampanii marketingowych. Umożliwia to na przykład dostosowanie serwisów i stron www, obsługi logowania, niektórych formularzy kontaktowych.

Niektóre funkcjonalności na stronie www.urlopzniemiec.pl nie będą działały, jeśli nie wyrazisz zgody na zainstalowanie plików cookies (np. nie będzie możliwe wysłanie informacji z niektórych formularzy kontaktowych). W każdej chwili możesz zarządzać ustawieniami plików cookies w swojej przeglądarce i w dowolnym momencie cofnąć zgodę na ich wykorzystanie.

II. Jakiego rodzaju plików cookie używamy?
  • Cookies sesji – są one niezbędne do utrzymania właściwej wymiany informacji pomiędzy serwerem i przeglądarką, a tym samym – do możliwości poprawnego wyświetlenia zawartości odwiedzanej strony i korzystania z zawartych w niej funkcjonalności. Mają one na celu identyfikację danej sesji (czyli dialogu pomiędzy przeglądarką a serwerem) oraz Użytkowników komunikujących się z serwerem w tym samym czasie
  • Inne cookies (podmiotów zewnętrznych) – umożliwiają firmom zewnętrznym analizę takich danych jak: liczba odwiedzin, zachowanie użytkowników na stronach internetowych, rodzaj przeglądarek i urządzeń elektronicznych, informacje z plików typu „pixel” czy inne dane behawioralne (np. Twoja lokalizacja). Celem gromadzenia i przetwarzania tego rodzaju plików cookies jest zebranie informacji na temat profilu osób odwiedzających stronę: www.urlopzniemiec.pl , ich zachowań oraz preferencji i zainteresowań poszczególnymi produktami. Umożliwiają one wyświetlanie reklam i ofert marketingowych oraz analizę informacji na temat zainteresowania użytkownika wyświetlonymi materiałami. Firmy, które świadczą usługi analityczne dla DDC Damian Dziuba Consulting , to między innymi: Facebook i Google.
III. Jak można nie wyrazić zgody (lub cofnąć zgodę) na zainstalowanie plików cookies?

Zdecydowana większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookies w celu zapewnienia Użytkownikom wygody korzystania ze strony i poprawnego wyświetlania jej zawartości. W każdym momencie możesz modyfikować zarządzanie plikami cookies poprzez ustawienia swojej przeglądarki, jednak obecnie nie masz możliwości wyboru rodzaju cookies, które akceptujesz. Cofniecie zgody wyłączy korzystanie z wszystkich plików cookies i może wpłynąć na niektóre funkcje www.urlopzniemiec.pl powodując całkowite lub częściowe zablokowanie niektórych funkcji serwisu, takich jak np. podpowiadanie danych do logowania lub autouzupełnianie formularza produktowego. Po cofnięciu zgody nie zobaczysz też personalizowanych ofert na naszych stronach.

Jeżeli chcesz zmienić ustawienia przeglądarki w zakresie plików cookies, skorzystaj z poniższych instrukcji:

Powyższe typy przeglądarek zostały wskazane przykładowo. Z uwagi na dużą różnorodność stosowanych przeglądarek, mogą występować pewne różnice w sposobie takiego ich ustawienia, który uniemożliwiałyby instalowanie plików cookies. Zwykle informacje odnośnie do plików cookies można znaleźć w menu „Narzędzia” lub „Opcje”. Bardziej szczegółowe informacje w tym zakresie można najczęściej znaleźć na stronie producenta danej przeglądarki.

Data aktualizacji: 08.02.2019