Regulamin

Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku jest Damian Dziuba Consulting z siedzibą w 62-002 Złotniki, ul. Pawłowicka 2/14 Suchy Las koło Poznania. Pozyskiwane dane osobowe przetwarzane są w celu przygotowania oferty oraz zawarcia umowy zgodnie z Art. 6 Ust.1 Lit. „B” i „F” – jak przygotowania oferty wycieczki. W przypadku zawarcia umowy Pani/Pana dane osobowe zostaną przesłane do touroperatora z siedzibą w kraju europejskim. Dane osobowe w zakresie wystawionej faktury VAT przetwarzane będą przez okres 5 lat – wynikający z zapisów Ordynacji Podatkowej oraz Ustawy o Rachunkowości. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do sowich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do GIODO (UODO). Przesłane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.
Zakres zbieranych danych osobowych: imiona i nazwiska, daty urodzenia, numery paszportów z datą i miejscem wydania – jeżeli wymaga tego linia lotnicza, adres E-mail, dane teleadresowe do wysyłania voucherów, płeć, obywatelstwo, nr rachunku bankowego – zapłata odbywa się na podstawie wystawionej faktury VAT tylko i wyłącznie przelewem bankowym, biuro nie przyjmuje płatności gotówkowych. W przypadku chęci dokupienia polisy ubezpieczeniowej należny podać, czy powinna posiadać ona rozszerzenie o choroby przewlekłe (są to np. astma, nadciśnienie, itp.) Dane sensytywne – w przypadku rozszerzonej polisy będą usuwane z systemu po okresie 30 dni od zakończenia wycieczki, zgodnie z warunkami reklamacji i zasadą czasowości przetwarzania danych osobowych wynikających z RODO.

RODO, a FANPAGE

Administratorem Danych Osobowych zbieranych za pośrednictwem portalu facebook jest DDC Damian Dziuba Consulting. Administrator w ustawieniach reklam kieruje swoje treści do osób, które interesują się turystyką i podróżami i te informacje dobrowolnie zawarły na swoim profilu. Administrator Danych Osobowych wprowadził restrykcyjny filtr wulgaryzmów oraz zastrzega sobie prawo do usuwania komentarzy, których treść uzna za obraźliwą dla innych osób fizycznych. Administrator Danych Osobowych umożliwia ze sobą kontakt za pośrednictwem aplikacji messenger – odbywa się to zgodnie z wolą osoby fizycznej, która dobrowolnie wyśle wiadomość. Pozyskane dane osobowe tą drogą są przetwarzane zgodnie z w/w przesłankami i zgodnie z RODO. Administroator Danych Osobowych powierza dane osobowe touroperatorom w celu realizacji umowy o usługi turystyczne na podstawie ważnych umów agencyjnych oraz ma możliwość powierzenia danych osobowych zgodnie z art. 28 RODO do biura rachunkowego, dającego rękojmię wdrożenia środków technicznych i administracyjnych wynikających z art. 32 RODO. W przypadku otrzymania zapytania ofertowego i przesłania oferty wyjazdu i niepodpisania umowy, Pani/Pana dane osobowe będą usuwane zgodnie z zasadą celowości i okresowości. Podanie danych osobowych w szerszym zakresie, niż jest on niezbędny w celu realizacji umowy jest dobrowolne i informacje te będą usuwane zgodnie z atrybutem minimalizacji danych osobowych wynikający z Art. 5 Ust. 1 lic C oraz motywu 39 Preambuły RODO – zasady rozliczalności, przejrzystości i adekwatności.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z biurem.