Regulamin

1. PORTAL INTERNETOWY URLOPZNIEMIEC.PL

DDC Consulting udostępnia swoim Klientom PORTAL INTERNETOWY (zwany dalej „urlopzniemiec.pl”) służący zakładaniu rezerwacji do, zakupu biletów lotniczych, zakładaniu rezerwacji hotelowych, Charterowych i samochodowych, wycieczek typu Last Minute i First Minute z lotnisk polskich, niemieckich, austriackich, szwajcarskich, oraz zakupowi ubezpieczeń od kosztów rezygnacji z podróży oraz NNW I KL.

Udostępniony portal internetowy urlopzniemiec.pl umożliwia Klientom:

a) uzyskanie informacji na temat lotnisk, linii lotniczych oraz wszelkich udogodnień dla pasażerów,

b) uzyskanie informacji o aktualnie dostępnych połączeniach lotniczych,

c) dokonanie rezerwacji na wybrane przez Klienta połączenie lotnicze,

d) dokonanie zakupu biletu na wybrane przez Klienta połączenie lotnicze

e) dokonanie zakupu biletów tanich linii lotniczych

f) dokonanie zakupu ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z podróży

g) dokonanie zakupu ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków I kosztów leczenia,

h) dokonanie rezerwacji hoteli

i) dokonanie rezerwacji samochodów.

j) dokonywanie rezerwacji hoteli

k) dokonywanie rezerwacji wycieczek pakietowych typu Last Minute i First Minute

l) dokonywanie rezerwacji biletów Charterowy

ł) dokonywanie rezerwacji willi, apartamentów wakacyjnych i hotelowych

2. STRONY INTERNETOWYEGO PORTALU URLOPZNIEMIEC.PL

2.1. Korzystający z portalu internetowego urlopzniemiec.pl

Użytkownikiem portalu internetowego urlopzniemiec.pl jest każda osoba dokonująca czynności (w formie elektronicznej, telefonicznej lub przez zakładkę kontakt) objętych zakresem portalu internetowego urlopzniemiec.pl, określonych w punkcie 2.

Klientem portalu internetowego urlopzniemiec.pl jest osoba, na nazwisko której został dokonany zakup biletu lotniczego, polisy ubezpieczeniowej lub dokonana została rezerwacji hotelu lub samochodu poprzez portal urlopzniemiec.pl (pasażer).

2.2. Obsługa portalu internetowego urlopzniemiec.pl

Portal internetowy urlopzniemiec.pl jest obsługiwany przez DDC Consulting w zakresie kontrolowania założonych rezerwacji, monitorowania zmian dokonanych przez przewoźnika, wystawiania biletów lotniczych i polis ubezpieczeniowych.

3. POJĘCIA I DEFINICJE

1) System rezerwacyjny – system umożliwiający założenie rezerwacji i wystawienie na jej podstawie biletu oraz jej anulowanie lub zmianę. Do obsługi portalu internetowego urlopzniemiec.pl wykorzystywany jest ogólnoświatowy system dystrybucyjno-rezerwacyjny.

2) Taryfa lotnicza – cena, w walucie lokalnej (wg właściwości terytorialnej miejsca rozpoczęcia podróży), określona przez linię lotniczą za przewóz osoby i jej bagażu w ramach usługi transportu lotniczego wraz ze wszystkimi warunkami i usługami pomocniczymi, w których cena ta ma zastosowanie. Cena zawiera: opłatę za przewóz, podatki lokalne i opłaty lotniskowe.

3) Cena biletu lotniczego – cena wyrażona w złotych polskich (PLN), zawierająca taryfę lotniczą i ewentualną opłatę serwisową.

4) Rezerwacja (PNR) – wyróżnione indywidualnym numerem (składającym się z ciągu sześciu znaków zawierających litery i cyfry) zagwarantowanie przez linię lotniczą miejsca na przelot w danej taryfie lotniczej: dla określonej osoby, na konkretnym rejsie, w konkretnych dniach, pomiędzy portami lotniczymi z określonym terminem wykupu. Jedna rezerwacja może być założona dla więcej niż jednej osoby oraz na przelot łączony (z przesiadką w danym porcie lotniczym na inne połączenie lotnicze).

5) Wydruk rezerwacji (itinerary) – potwierdzenie założonej rezerwacji na przewóz lotniczy. Zawiera dane personalne pasażera, indywidualny numer rezerwacji, wyszczególnienie połączenia lotniczego i termin zakupu biletu lotniczego.

6) Bilet lotniczy – dokument przewozowy potwierdzający zawarcie umowy przewozu pomiędzy linią lotniczą a osobą, na którą jest wystawiony, uprawniający tą osobę do odbycia podróży lotniczej i przewozu bagażu, na określonej trasie w ściśle określonych dniach.

7) Bilet lotniczy elektroniczny (Etix) – bilet lotniczy w formie zapisu elektronicznego w systemie rezerwacyjnym (brak formy papierowej); pasażer otrzymuje jedynie potwierdzenie zakupu biletu lotniczego w formie listu elektronicznego e-mail. W celu odbycia podróży wystarczy podać numer rezerwacji (patrz punkt 4) REZERWACJA (PNR) powyżej i okazać dokument tożsamości uprawniający do odbycia podróży.

8) UCCCF (Universal Credit Card Charge Form) – dokument obciążenia karty kredytowej, wymagane przez linie lotnicze poświadczenie dokonania płatności za bilet lotniczy kartą kredytową.

9) IATA (International Air Transport Association) – Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych, zrzesza linie lotnicze w celu określania generalnych zasad przewozu, taryf lotniczych, zakładania rezerwacji i wystawiania biletów lotniczych, udziela w imieniu zrzeszonych linii lotniczych akredytacji agencjom turystycznym na sprzedaż biletów lotniczych i nadzoruje rozliczenia pomiędzy pasażerem, agentem i linią lotniczą.

10) „TANIE LINIE LOTNICZE” – Linie niskobudżetowe nie zrzeszone w IATA

11) „REGULARNE LINIE LOTNICZE” (Tradycyjne linie lotnicze) – Linie zrzeszone w IATA

12) „IBE“ – internetowa wyszukiwarka np. połączeń lotniczych, miejsc w hotelach czy aut do wypożyczenia

4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ OSOBY KORZYSTAJĄCEJ Z SERWISU

4.1. Akceptacja

Korzystający z portalu internetowego urlopzniemiec.pl akceptuje warunki określone w niniejszym Regulaminie i przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za czynności wynikające z portalu internetowego urlopzniemiec.pl.

4.2. Występowanie w imieniu osoby trzeciej

Korzystający z portalu internetowego urlopzniemiec.pl występuje w swoim imieniu. Jeśli czyni to w imieniu osoby trzeciej, oznacza to, że posiada w świetle obowiązującego prawa pełnomocnictwo, zaś reprezentowany akceptuje czynności podjęte w jego imieniu. Korzystający ponosi pełną odpowiedzialność za działania bez pełnomocnictwa lub z przekroczeniem jego granic.

4.3. Posługiwanie się nieprawdziwymi danymi

Zabrania się dokonywania zapytań o rezerwację z użyciem fałszywego nazwiska lub cudzego nazwiska bez ważnego pełnomocnictwa oraz dokonywania płatności za zarezerwowane bilety lotnicze przy użyciu fałszywej lub cudzej kart kredytowej. W przypadku podejrzenia posługiwania się przez użytkownika fałszywymi danymi (nazwiskiem lub nr karty kredytowej) DDC Consulting ma prawo do odmowy realizacji zamówienia.

4.4. Ograniczenie odpowiedzialności

Administrator portalu internetowego urlopzniemiec.pl nie udziela gwarancji, że korzystanie z portalu internetowego urlopzniemiec.pl będzie przebiegało bez usterek, wad, przerw czy braku możliwości połączenia z systemem rezerwacyjnym lub IBE oraz co do tego, że rezultat poszukiwań sprosta oczekiwaniom Użytkownika, w szczególności co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności informacji uzyskanych poprzez stronę internetową.

5. WYSTAWCA BILETÓW LOTNICZYCH

Wystawcą biletów lotniczych jest Hurra Sp. z o.o., ul. Jagiellończyka 16, 14-200 Iława KRS 0000120405, Sąd Rejonowy w Olsztynie Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego NIP:899-22-24-349, Kapitał zakładowy 700 000 PLN. Hurra Sp. z o.o. posiada akredytację IATA (numer licencji 63210291) i ma prawo do wystawiania i sprzedaży biletów lotniczych za pośrednictwem systemów rezerwacyjnych.

I – BILETY LOTNICZE

6. ZAŁOŻENIE REZERWACJI

6.1. Zasady ogólne

6.1.1. Rezerwacje uważa się za założoną z momentem przekazania Użytkownikowi wydruku rezerwacji wraz z jej numerem.

6.1.2. Użytkownik zapoznaje się z warunkami taryfy, w szczególności z dozwolonymi datami podróży, terminem wykupu biletu, warunkami zmian dat podróży i zwrotu niewykorzystanego biletu lub jego części. Warunki taryf są określane przez linie lotnicze.

6.1.3. Użytkownik wybiera jedną z zaproponowanych w ramach portalu internetowego urlopzniemiec.pl opcji na połączenie lotnicze (taryfę). W przypadku występowania jednej nazwy dla więcej niż jednej miejscowości lub lotniska, Korzystający jest zobowiązany do wyraźnego określenia interesującej go portu lotniczego.

6.1.4. Użytkownik podaje wszelkie niezbędne dane do dokonania rezerwacji, określone przez linie lotnicze, w szczególności: nazwisko, imiona pasażera, telefon kontaktowy, adres e-mail.

6.1.5. Użytkownik jest zobowiązany do zweryfikowania poprawności informacji zawartych w rezerwacji założonej telefonicznie, e-mailowo lub internetowo (przez IBE) i niezwłocznego sprostowania błędów. Błędne informacje mogą skutkować na przykład: niemożliwością wystawienia biletu, odmową wejścia na pokład samolotu.

6.1.6. Założona rezerwacja nie jest podstawą do dostarczenia biletu lotniczego Użytkownikowi.

6.1.7. Założenie rezerwacji i jej ewentualne skasowanie (TYLKO PRZED WYSTAWIENIEM BILETU) jest bezpłatne.

6.1.8 Założenie rezerwacji dotyczy tylko tradycyjnych linii lotniczych

6.2. Rezerwacja internetowa tradycyjnych linii lotniczych

6.2.1. Użytkownik dokonuje zapytania o rezerwację poprzez:

1) Określenie w formularzu wyszukiwarki znajdującej się na stronie internetowej: miasta rozpoczęcia podróży, miasta docelowego, dat podróży, ilości pasażerów i ich kryteriów wiekowych – przycisk „DALEJ”

2) wybór jednej z zaproponowanych przez system opcji na połączenie lotnicze, wyświetlonej w formie listy połączeń i cen na danej trasie (zgodnie z warunkami określonymi w formularzu) – przycisk „WYBIERZ LOT”

3) akceptację wyceny połączenia i prawidłowe wprowadzenie do formularza rezerwacyjnego (będącego integralną częścią serwisu) wszelkich, niezbędnych danych dla dokonania rezerwacji – przycisk „REZERWUJ”

4) zapoznanie się i akceptacja niniejszego regulaminu oraz warunków zakupu i zwrotu biletu lotniczego (warunki te dostępne są podczas procesu wyboru opcji połączenia („TARYFA” – w języku angielskim lub kontaktując się z Obsługą portalu internetowego urlopzniemiec.pl); warunki zakupu i zwrotu ustalane są przez linie lotnicze – przycisk „REZERWUJĘ”

5) otrzymanie na stronie internetowej „Przyjęcia zgłoszenia rezerwacji nr XXXXXX” (gdzie XXXXXX oznacza sześciu znakową kombinację liter i cyfr) albo e-mail o tym samym temacie, przedstawiające wybraną opcją połączenia, dane pasażera/pasażerów, zbliżoną do ostatecznej wyceną biletu lotniczego w dniu jego zakupu.

6.2.2. Obsługujący portal internetowy urlopzniemiec.pl

1) sprawdza prawidłowość przedstawionych Użytkownikowi informacji na stronie internetowej z warunkami danej taryfy określonymi przez linię lotniczą oraz przepisy IATA.

2) dokonuje niezbędnej modyfikacji rezerwacji – w przypadku rozbieżności określonych powyżej – w systemie rezerwacyjnym. Jeżeli rezerwacja internetowa zawiera błędy, których nie można poprawić, lub jeżeli na podstawie rezerwacji internetowej nie da się wystawić biletu, pracownicy portalu internetowego urlopzniemiec.pl zaproponują pasażerowi alternatywne możliwe połączenia.

3) przesyła na adres e-mail Użytkownika (podany w formularzu rezerwacyjnym) potwierdzenie zgłoszonej rezerwacji.

Potwierdzenie zawiera informacje o:

  • pasażerze,
  • zarezerwowanym połączeniu lotniczym,
  • warunkach zmian i zwrotów,
  • terminie wykupu biletu lotniczego,
  • ewentualnych poprawionych rozbieżnościach.

6.2.3. Rezerwacje uważa się za dokonaną, z momentem wysłania Użytkownikowi wydruku rezerwacji, określonego w punkcie 6.2.2. 3). Akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu w sposób określone w punkcie 7.2.1. 4), Użytkownik potwierdza tym samym także, że wysłany e-mail przez DDC Consulting i Obsługę portalu internetowego urlopzniemiec.pl na adres Użytkownika wywołuje skutki doręczenia, zgodnie z Kodeksem Cywilnym.

6.3 Rezerwacja tanich linii lotniczych

Nie ma możliwości rezerwacji tanich linii lotniczych jak np.: Wizzair. Podanie danych osobowych, numeru karty i naciśnięciu przycisku „Rezerwuj”, wiąże się z automatycznym zakupem biletu.

7. ZAKUP TRADYCYJNYCH LINII LOTNICZYCH

7.1. Zasady ogólne

7.1.1. Zakup biletu lotniczego uważa się za dokonany z momentem:

a) otrzymania należności za cenę biletu lotniczego zgodnie z punktem 9. Regulaminu (FORMY PŁATNOŚCI)

b) otrzymania przez Użytkownika biletu lotniczego, zgodnie z punktem 10. Regulaminu (DOSTARCZENIE BILETU LOTNICZEGO)

7.1.2. Zakup biletu lotniczego może mieć miejsce tylko poprzez portal internetowy urlopzniemiec.pl (Infolinia, IBE lub e-mail).

Warunkiem wykupienia biletu lotniczego jest posiadanie rezerwacji założonej zgodnie z postanowieniami punktu 6. Regulaminu (ZAŁOŻENIE REZERWACJI).

7.1.3. Użytkownik może dokonać zakupu biletu lotniczego, pod warunkiem podania prawdziwych danych osobowych do rezerwacji.

Dane pasażera, dla którego rezerwacja jest założona, powinny zgadzać się z danymi w dokumencie tożsamości uprawniającym do odbycia podróży (paszport, dowód osobisty), pod rygorem nie wpuszczenia na pokład samolotu. W takim przypadku dokonana zapłata za bilet lotniczy nie podlega zwrotowi.

7.1.4. Przed dokonaniem zakupu biletu lotniczego Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem oraz zaakceptować jego treść, a także zapoznać się z warunkami taryfy lotniczej (warunki zakupu, zmiany dat podróży, zwrotu biletu, dozwolony bagaż w ramach biletu) dotyczącymi wybranego przez Użytkownika połączenia lotniczego. Warunki te dostępne są na stronie internetowej w trakcie rezerwacji albo zakupu oraz poprzez kontakt z Obsługą portalu internetowego urlopzniemiec.pl.

Dokonanie zakupu oznacza, że Korzystający zapoznał się ze wszystkimi danymi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym oraz wszystkie je akceptuje bez zastrzeżeń.

7.1.5. Zarezerwowany bilet należy zakupić w terminie ustalonym każdorazowo dla danej rezerwacji. Termin ten określony jest przez system rezerwacyjny i linię lotniczą na podstawie warunków taryfy lotniczej. Jeśli bilet nie zostanie zakupiony w podanym terminie do godziny 17:00 rezerwacja zostanie automatycznie skasowana.

7.1.6. Linia lotnicza ma prawo skrócenia terminu zakupu biletu, podanego podczas dokonania rezerwacji o czym Obsługa portalu internetowego urlopzniemiec.pl poinformuje Użytkownika przesyłając e-mail lub telefonicznie na numer podane podczas procesu rezerwacji. Akceptując postanowienia niniejszego Regulaminu w sposób określony w punkcie 4.1. (Akceptacja), Użytkownik potwierdza tym samym także, że wysłany przez Obsługę portalu internetowego urlopzniemiec.pl na ww. adres Użytkownika bądź przekazanie informacji telefonicznie, wywołuje skutki doręczenia, zgodnie z Kodeksem Cywilnym.

7.1.7. Obsługa portalu internetowego urlopzniemiec.pl zastrzega sobie prawo ustalenia wcześniejszego terminu wykupu biletu lotniczego niż termin określony przez linię lotniczą.

7.2. Zakup internetowy

Zakupu biletu lotniczego dokonuje się w dniu założenia rezerwacji, zgodnie z punktem 7. Regulaminu (ZAŁOŻENIE REZERWACJI), naciskając przycisk „Rezerwuje” znajdujący się bezpośrednio pod wybraną i wstępnie wycenioną opcją połączenia lotniczego.

7.3. Zakup w dniu innym niż dokonanie rezerwacji

W przypadku zakupu biletu lotniczego w dniu innym niż założenie rezerwacji, Użytkownik ma obowiązek przed dokonaniem płatności w dniu zakupu biletu lotniczego, skontaktować się z Obsługą portalu internetowego urlopzniemiec.pl. i ustalić właściwą cenę biletu lotniczego w złotych polskich.

8. ZAKUP BILETU „TANICH LINII LOTNICZYCH”

8.1. Akceptowane formy

Karta kredytowa akceptowana przez przewoźnika.

8.1.1 Płatność kartą kredytową

Płatności kartą kredytową może dokonać tylko jej właściciel.

Używanie cudzej karty kredytowej w celu opłacenia biletu lotniczego jest w świetle prawa polskiego i międzynarodowego przestępstwem przeciw mieniu i podlega karze na mocy Art. 278. § 1. Kodeksu Karnego.

Wszelkie próby dokonania określonego powyżej przestępstwa będą natychmiast zgłaszane odpowiednim organom ścigania.

8.1.1.2 Zakup biletu „tanich linii lotniczych” odbywa się poprzez wpisanie danych osobowych w odpowiednie pola

a) Pasażera

b) Osoby zgłaszającej zakup

c) Podaniu numeru karty kredytowej, typu, ważności oraz kodu CVC

Po naciśnięciu przycisku „Rezerwuj” bilet zostaje zakupiony bezpośrednio w systemie przewoźnika.

8.1.1.3 Karta zostanie obciążona:

a) Kwota za bilet lotniczy – bezpośrednio przez przewoźnika

b) Kwota za opłatę „Transaction Fee” w wysokości 50 PLN – bezpośrednio przez administratora portalu

8.1.1.4 Po poprawnym zarezerwowaniu biletu lotniczego na adres email podany w momencie zakupu, klient otrzyma dwa email

a) od portalu z potwierdzeniem założonej rezerwacji

b) bezpośredni od przewoźnika wraz z numerem rezerwacji uprawniającym do uzyskania karty pokładowej a tym samym do wstępu na pokład samolotu

9. FORMY PŁATNOŚCI TRADYCYJNYCH LINII LOTNICZYCH

9.1. Akceptowane formy

Bilet lotniczy zostanie wydrukowany po wpłaceniu ceny biletu lotniczego.

Wpłaty można dokonać przelewem lub kartą kredytową (typu Visa Classic, Mastercard). Linia lotnicza może zastrzec dla danych taryf lotniczych płatność tylko określoną formą płatności.

9.1.1. Płatność przelewem

9.1.1.1 Płatność przelewem jest dopuszczalna tylko wtedy, gdy transakcja jest dokonywana na minimum jeden dzień roboczy przed wyznaczonym terminem zakupu biletu.

9.1.1.2 Przelewu należy dokonać w banku, przelewem typu ELIXIR w pierwszej sesji, w pierwszym możliwym terminie po założeniu rezerwacji tak, by kwota za bilet została zaksięgowana na rachunku wystawcy biletu przed upływem terminu wykupu biletu. W przeciwnym wypadku bilet nie będzie mógł być wystawiony.

9.1.2. Płatność kartą kredytową

9.1.2.1 Płatności kartą kredytową może dokonać tylko jej właściciel.

Używanie cudzej karty kredytowej w celu opłacenia biletu lotniczego jest w świetle prawa polskiego i międzynarodowego przestępstwem przeciw mieniu i podlega karze na mocy Art. 278. § 1. Kodeksu Karnego.
Wszelkie próby dokonania określonego powyżej przestępstwa będą natychmiast zgłaszane odpowiednim organom ścigania.

9.1.2.2 Linia lotnicza może zastrzec możliwość dokonania płatności tylko określonym typem kart (np.: tylko American Express) i określić szczegółowe zasady dokonania takiej płatności (wystawienie UCCCF albo potwierdzenie płatności kartą).

9.1.2.3 W przypadku:

a) braku autoryzacji;

b) zablokowanych środków finansowych na karcie;

c) gdy przewoźnik wyraźnie zabrania płatności kartą danego typu;

d) gdy przewoźnik wyraźnie zabrania płatności kartą za daną taryfę lotniczą;

Obsługa portalu internetowego urlopzniemiec.pl ustala z Użytkownikiem inną formę płatności kontaktując się telefonicznie. W razie braku możliwości skontaktowania się telefonicznie zostanie wysłany e-mail. Kontakt telefoniczny lub e-mail będzie dokonany na podstawie danych podanych przez Użytkownika podczas zakładania rezerwacji.

9.1.2.4 Do poprawnej autoryzacji kart kredytowej, niezbędne jest podanie przez Użytkownika następujących danych dotyczących karty kredytowej:

a) imię i nazwisko właściciela karty kredytowej

b) rodzaj karty kredytowej

c) numer karty kredytowej

d) numeru CVV2

e) data ważności karty kredytowej

9.1.2.5 Autoryzacja karty kredytowej polega na przesłaniu danych karty do Obsługi portalu internetowego urlopzniemiec.pl. Następnie karta kredytowa o numerach podanych przez Użytkownika zostanie obciążona ceną ustaloną zgodnie z punktem 11. (Warunki ceny biletu lotniczego).

9.1.2.6 Pozytywna autoryzacja równoznaczna jest z zakupem biletu lotniczego.

9.1.2.7 W przypadku braku możliwości zablokowania należności na karcie kredytowej, nie nastąpi zakup biletu.

9.1.2.8 Obsługa portalu internetowego urlopzniemiec.pl nie ponosi odpowiedzialności za sposób przeprowadzenia autoryzacji karty kredytowej przez linię lotniczą oraz zastrzega, iż nie ma wpływu na moment obciążenia rachunku posiadacza karty.

10. DOSTARCZENIE BILETU LOTNICZEGO

10.1. Odbiór biletu lotniczego uzależniony jest od dokonania przez Użytkownika płatności za założoną rezerwację na zasadach określonych w punktach 7. i 9. (Zakup, Formy płatności).

10.2. Bilet lotniczy ma formę zapisu w systemie rezerwacyjnym – bilet elektroniczny (Etix),

10.3. Dostarczenie biletu lotniczego uważa się za dokonane z momentem:

a) Wysłania przez Obsługę portalu internetowego urlopzniemiec.pl potwierdzenia wystawienia biletu elektronicznego (Etix) na adres e-mail podany w zamówieniu,

Ogólne warunki przewozu określone przepisami IATA są dostępne na stronie serwisu pod następującym adresem: IATA. Użytkownik akceptując powyższy regulamin, akceptuje również warunki przewozu towarzystw lotniczych zrzeszonych w IATA.

11. WARUNKI CENY BILETU LOTNICZEGO

11.1. Gwarancja ceny

Cena biletu lotniczego gwarantowana jest tylko w dniu założenia rezerwacji i tylko wówczas, jeżeli została prawidłowo podana Użytkownikowi w ramach Serwisu. Oprócz możliwości zmiany ceny zakupu biletu lotniczego w sytuacjach określonych w punktach: 11.2 (Wycofanie taryfy przez linię lotniczą), 11.3. (Różnice kursowe), 7.3. (Zakup w dniu innym niż dokonanie rezerwacji), cena ta może ulec zmianie.

11.2. Wycofanie taryfy przez linię lotniczą

Linia lotnicza może zmienić lub wycofać ze sprzedaży taryfę już po dokonaniu rezerwacji a nawet po wystawieniu biletu lotniczego. Rezerwacja taka zostanie anulowana bez ponoszenia kosztów przez Użytkownika.

11.3. Różnice kursowe

Taryfa lotnicza a także podatki i opłaty lotniskowe, określone w punkcie 3.3), mogą być wyrażane przez przewoźników zarówno w PLN jak również w walutach obcych, cena biletu lotniczego może ulec niewielkim zmianom, wynikającym z codziennego przeliczania kursu danej waluty. Punkt 7.3. (Zakup w dniu innym niż dokonanie rezerwacji) stosuje się odpowiednio.

11.4. Opłata serwisowa

Naliczana jest za rezerwację od pasażera. Opłata serwisowa pobierana jest z momentem wystawienie biletu lotniczego, zmiany lub zwrotu. Wysokość opłaty zależy od miejsca wystawienia biletu lotniczego, kryteriów pasażera i klasy serwisowej w samolocie.

Zmiana biletu – opłata pobierana obok kwoty za zmianę określoną przez linię lotniczą w warunkach taryfy, jeśli dopuszczają one zmianę w rezerwacji po wystawieniu biletu. Opłata nie jest pobierana w przypadku gdy warunki taryfy pozwalają na zmianę darmową.

Zwrot biletu – opłata pobierana obok kwoty za zwrot określoną przez linię lotniczą w warunkach taryfy, jeśli dopuszczają one dokonanie zwrotu wystawionego biletu.

11.5. Cena w rezerwacji

Przedstawiona w wyniku założenia rezerwacji cena nie jest wiążącą ofertą handlową do momentu wystawienia biletu. Potwierdzenie może nastąpić pocztą e-mail według danych podanych przez Użytkownika podczas procesu zakładania rezerwacji.

12. ANULOWANIE REZERWACJI/BILETU PRZEZ UŻYTKOWNIKA

12.1. Anulowanie przed zakupieniem biletu lotniczego tradycyjnych linii lotniczych

Użytkownik ma prawo, bez ponoszenia kosztów, anulować dokonaną rezerwację biletu lotniczego przed jego zakupem.

W celu anulowania rezerwacji Użytkownik kontaktuje się z Obsługą portalu internetowego urlopzniemiec.pl telefonicznie albo wysyłając e-mail ze zleceniem anulacji (podając numer rezerwacji i swoje dane personalne).

Użytkownik oświadcza, że anulowanie rezerwacji w powyżej sposób jest dokonane przez niego osobiście. Tym samym ponosi pełną odpowiedzialność za anulowanie rezerwacji przez siebie lub przez osobę trzecią.

12.2. Anulowanie po zakupieniu biletu lotniczego tradycyjnych linii lotniczych

Anulowanie rezerwacji po zakupieniu biletu równe jest z jego zwrotem. Patrz punkt 15 regulaminu.

13. ANULOWANIE REZERWACJI/BILETU Z PRZYCZYN PO STRONIE PRZEWOŹNIKA

13.1. Odpowiedzialność

DDC Consulting. nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w rezerwacji lub za anulowanie rezerwacji przez linie lotnicze w rezerwacjach Użytkowników portalu internetowego urlopzniemiec.pl.

13.2. Informowanie Użytkowników

W przypadku przekazania do DDC Consulting obsługującego portal internetowy urlopzniemiec.pl. przez linię lotniczą informacji o zmianach w rezerwacji Użytkownika dokonanych przez linie lotnicze, Obsługa portalu internetowego urlopzniemiec.pl. prześle e-mail pod adres wskazany przy zakładaniu rezerwacji. Użytkownikowi zostanie udzielona pomoc przez obsługującego Serwis w zakresie określonym przepisami IATA.

14. ZMIANA REZERWACJI/BILETU ZAKUPIONEGO BILETU LOTNICZEGO TRADYCYJNYCH LINII LOTNICZYCH

Klient może dokonać zmian w rezerwacji po zakupie biletu (data, godzina wylotu, itp.), tylko jeśli warunki określone przez taryfę lotniczą na to zezwalają.

Warunki dokonywania zmian w rezerwacji określają linie lotnicze. Dokonanie zmiany może się wiązać z pobraniem kwoty określonej w warunkach taryfy lotniczej oraz opłaty serwisowej.

Obsługa portalu internetowego urlopzniemiec.pl. nie ponosi odpowiedzialności związanej z dokonywaniem przez Użytkownika zmian w rezerwacji, a w szczególności z tytułu ponoszenia przez niego z tego tytułu dodatkowych kosztów.

14.1 ZMIANA REZERWACJI/BILETU ZAKUPIONEGO BILETU LOTNICZEGO TANICH LINII LOTNICZYCH

Klient może dokonać zmian w rezerwacji po zakupie biletu (data, godzina wylotu, itp.), tylko jeśli warunki określone przez taryfę lotniczą na to zezwalają.

Warunki dokonywania zmian w rezerwacji określają linie lotnicze. Dokonanie zmiany może się wiązać z pobraniem kwoty określonej w warunkach taryfy lotniczej oraz opłaty serwisowej.

Obsługa portalu internetowego urlopzniemiec.pl. nie ponosi odpowiedzialności związanej z dokonywaniem przez Użytkownika zmian w rezerwacji, a w szczególności z tytułu ponoszenia przez niego z tego tytułu dodatkowych kosztów.

Zmian biletów „tanich linii lotniczych” należy dokonywać bezpośrednio u przewoźnika.